Amsterdam UMC verbetert platform KLIK dankzij PROMs

Frederique Nagtegaal ♛ 03-06-2021
426 keer bekeken 0 reacties

Op deze pagina vind je praktijkvoorbeelden vanuit het thema Samen beslissen. Wil je een overzicht via de kaart, om praktijkvoorbeelden te vinden van specifieke zorgorganisaties? Klik dan op de blauwe knop 'Kaart'. Bekijk ook de ervaringsverhalen rond samen beslissen met uitkomstinformatie.

Stuur een praktijkvoorbeeld in!

Wil je anderen laten leren van jouw ervaring? Heb je zelf een praktijkvoorbeeld vanuit je organisatie, dat je wil publiceren op deze website? Vul dan het formulier in. Dit hoeven niet alleen succesverhalen te zijn, ook leermomenten zijn belangrijk.

KLIK (Kwaliteit van leven in kaart) is een platform voor het herkennen van psychosociale problemen van zieke kinderen. Om het gebruik onder patiënten en hun ouders en de zorgverleners te vergroten, moest het platform verbeterd worden op een aantal punten.

Patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen

Patiëntenorganisaties, zorgverleners en beleidsmakers willen graag weten hoe patiënten hun gezondheid ervaren. Dit meten we via patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen (PROMs). Dit zijn vragenlijsten die de ervaren gezondheid, kwaliteit van leven en functioneren meten vanuit het gezichtspunt van de patiënt. Via het platform KLIK worden PROMs in de spreekkamer gebruikt. Zo ontstaat een gesprek tussen patiënt en behandelaar. Via PROMs wordt bijgehouden hoe het met de patiënt gaat, met name op psychosociaal gebied. Door onze jarenlange ervaring met PROMs, hebben we verschillende hindernissen ontdekt en oplossingen gevonden. Wij zijn er ontzettend trots op dat we het portaal verder hebben ontwikkeld met deze oplossingen.

Doel

Het doel van dit project is: het beter in kaart brengen van psychosociale problemen bij kinderen met lichamelijke aandoeningen en hun ouders, via verbeteringen in het KLIK-portaal.

Resultaten

 • Het Patient-Reported Outcome Measurement Information System (PROMIS®) is vertaald, goedgekeurd en beschikbaar binnen KLIK. PROMIS bevat vragenlijsten die afgenomen kunnen worden met behulp van Computerized Adaptive Testing (CAT). Zo worden vragenlijsten korter, bevatten ze minder herhaling en passen de vragen beter bij de situatie van de patiënt.
 • Op basis van focusgroepen is bepaald wat kinderen en ouders moeilijk en belangrijk vinden om te bespreken tijdens het gesprek met de behandelaar. Om kinderen en ouders te leren deze onderwerpen bespreekbaar te maken en mondiger te worden, zijn educatieve video’s ontwikkeld. 
 • Om de informatie over het psychosociaal functioneren van patiënten zo goed mogelijk te maken voor zorgprofessionals, zijn ziekte-specifieke en longitudinale normlijnen beschikbaar gemaakt. Daarnaast is met zorgprofessionals besproken wat zij de beste manier van terugkoppelen vinden.
 • Om de informatie op het KLIK-portaal te verbeteren, is een rapport opgesteld. In dat rapport staan psychosociale behandelingen, informatie en websites voor verschillende lichamelijke aandoeningen. Deze informatie is per ziektegroep samengevoegd in KLIK.
 • KLIK is nu voor iedereen beschikbaar. Patiënten kunnen zelf vragenlijsten invullen via KLIK, zonder dat hiervoor een account nodig is. Zo hebben alle patiënten en ouders de mogelijkheid om KLIK te gebruiken, zonder dat het initiatief vanuit hun zorginstelling komt.
 • KLIK werkt beter op de tablet en de mobiele telefoon.

Communicatie

Om KLIK meer bekendheid te geven in heel Nederland, is informatie over KLIK verspreid in samenwerking met o.a. de VSOP, VOKK en de Cyberpoli. Daarnaast is ieder half jaar een nieuwsbrief verspreid onder geïnteresseerden. Hiervoor is onder andere social media ingezet. 

Met patiënten(organisaties), ouders en zorgprofessionals is gesproken in overleggen, focusgroepen en via vragenlijsten. Wij vroegen hen wat vanuit hun oogpunt nodig was om de hindernissen te overwinnen.

Tips

 • Flexibiliteit is nodig, one size does not fit all.
 • Kennis van PROMs en begeleiding van het proces zijn heel belangrijk.
 • Betrek op tijd de belangrijke stakeholders en voeg bestaande initiatieven samen om psychosociale zorg beschikbaar, kenbaar en toepasbaar te maken. 

Toekomst

Voor de toekomst is het volgende van belang:

 • Nog beter aan de buitenwereld laten zien wat wij kunnen. Zowel advies geven, als een goed werkend PROM-portaal.
 • Vanuit de top van de ziekenhuizen moet (financiële) ondersteuning komen voor het doorvoeren van PROMs.
 • Onderzoeken of het gebruik van PROMs door bijvoorbeeld zorgverzekeraars gefinancierd kan worden. Het is belangrijk om psychosociale problemen op te sporen om ernstigere klachten te voorkomen.

Vragen?

Heb je vragen over het KLIK-platform? Stuur een e-mail naar Uriëll Malanda.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Afbeeldingen

Waarderen

Twitter

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.