ZorgRank geeft persoonlijk verwijsadvies

Frederique Nagtegaal ♛ 01-10-2021
313 keer bekeken 0 reacties

Op deze pagina vind je praktijkvoorbeelden vanuit het thema Samen beslissen. Wil je een overzicht via de kaart, om praktijkvoorbeelden te vinden van specifieke zorgorganisaties? Klik dan op de blauwe knop 'Kaart'. Bekijk ook de ervaringsverhalen rond samen beslissen met uitkomstinformatie.

Stuur een praktijkvoorbeeld in!

Wil je anderen laten leren van jouw ervaring? Heb je zelf een praktijkvoorbeeld vanuit je organisatie, dat je wil publiceren op deze website? Vul dan het formulier in. Dit hoeven niet alleen succesverhalen te zijn, ook leermomenten zijn belangrijk.

In het project Gepast Verwijzen wordt relevante informatie omgezet naar een persoonlijk verwijsadvies naar de medisch specialistische zorg. Dit gebeurt met behulp van rekenkundig model ZorgRank.

Gepast Verwijzen is een visie om het verwijsproces te optimaliseren en draagt bij aan de volgende ambities:

  • Het bevorderen van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Met andere woorden: de kans is groter dat zorgvragers bij de juiste zorgaanbieder terecht komen voor vervolgzorg;
  • Het stimuleren van samen Beslissen, waardoor het vertrouwen, de tevredenheid en therapietrouw van zorgvragers ten aanzien van de zorgaanbieder waarnaar verwezen is, wordt bevordert.

Resultaten

Binnen het subsidieproject Samen Beslissen Gepast Verwijzen zijn de resultaten van het project inzichtelijk gemaakt.

Verwijzen op basis van kennis en ervaring huisarts

Huisartsen (verwijzers) zijn bijna altijd doorslaggevend bij de keuze voor een zorgaanbieder en geven hun advies vaak op basis van eigen kennis en ervaring. Dit blijkt niet altijd de beste keuze voor de zorgvrager (patiënt). Meerdere factoren zijn van invloed, zoals:

  • Kunde van de zorgaanbieder 
  • Toegankelijkheid (reisafstand, wachttijd, wel/niet/deels gecontracteerd door de zorgverzekeraar)

Het maken van een onderbouwde keuze van vervolgzorg is complex en er zijn meerdere factoren waarmee je rekening moet houden. 

Beter onderbouwde besluitvorming

Om te komen tot betere onderbouwde besluitvorming voor gepaste zorg, is samen beslissen belangrijk. Door de patiënt te betrekken in het verwijsproces en inzicht te geven in het vervolgtraject, is de verwachting dat dit het herstel ten goede komt. Als je samen beslist is de patiënt ook gemotiveerder om op de afspraak met de zorgaanbieder te verschijnen. 

ZorgRank: een advies voor vervolgzorg 

ZIO/TIPP en Mediquest ontwikkelden hiervoor de ZorgRank. Dit is een rekenkundig model om patiënten na een verwijzing door een huisarts, een persoonlijk en zo optimaal mogelijk advies te geven over passende zorgaanbieders in de medisch specialistische zorg (1e en 2e lijn). In ZorgRank wordt de beschikbare data over de zorgvrager en de verwijzing automatisch gevuld uit het Huisarts informatiesysteem (HIS). Het model bepaalt de 2 of 3 zorgaanbieders die het best passen. Huisarts of Zorgconsulent bespreken dit met de patiënt. ZorgRank is geschikt om gebruikt te worden in keuze-websites en andere oplossingen die patiënten en huisartsen/ zorgverleners ondersteunen bij het vinden, vergelijken en kiezen van de best passende zorgaanbieder. 

Samen beslissen

Gepast Verwijzen biedt de mogelijkheid om samen beslissen op 3 manieren in te richten. Dit is afhankelijk van de technische invulling van bestaande verwijsapplicaties. ZIO biedt deze 3 opties aan:

  1. De zorgvrager kiest zelf zijn/haar vervolgzorg in het logistiek verwijssysteem, waarin het persoonlijke advies wordt getoond (ZorgRank is geïntegreerd);
  2. De zorgvrager kiest samen met de verwijzer zijn/ haar vervolgzorg in het logistiek verwijssysteem, waarin het persoonlijke advies wordt getoond (ZorgRank is geïntegreerd);
  3. De zorgvrager kiest samen met ondersteuning van een verwijsbureau (bijvoorbeeld TIPP) zijn/ haar vervolgzorg in het logistiek verwijssysteem, waarin het persoonlijke advies wordt getoond (ZorgRank is geïntegreerd).

Positieve impact op kwaliteit en wachttijd

Gepast Verwijzen (ZorgRank) wordt sinds oktober 2019 ingezet in de praktijk van ZIO/TIPP. De belangrijkste resultaten zijn hieronder weergegeven. 
•    Gepast verwijzen heeft een positieve impact. 
•    De patiënt is sneller en beter geholpen. 
•    Kwaliteit en wachttijd zijn zichtbaarder, wat een zorgaanbieder weer prikkelt om te verbeteren. 
Zo zet ‘Gepast Verwijzen’ een beweging in gang. 

Ervaringsverhaal

Lees ook het ervaringsverhaal over dit project: Samen beslissen over het juiste ziekenhuis.

Vragen?

Meer weten over dit project? Neem contact op met Jeroen Homberg.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Afbeeldingen

Explainer video Zorgrank Zorgnavigator Tipp

Waarderen

Twitter

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.