DICA kijkt samen vooruit met dynamisch dashboard

Frederique Nagtegaal ♛ 26-05-2021
1246 keer bekeken 0 reacties

Om van uitkomstgerichte zorg de dagelijkse praktijk te maken, is het belangrijk dat de uitkomstinformatie voor zorgprofessionals en patiënten toegankelijk en toepasbaar is. ICT speelt hierbij een belangrijke rol. Het ministerie van VWS - en specifiek de Directie Informatiebeleid - neemt het voortouw in dit thema.

Meerwaarde van ICT

ICT kan een grote meerwaarde bieden bij het efficiënt verzamelen en uitwisselen van gegevens. Ook kan ICT eraan bijdragen dat uitkomstinformatie toegankelijk en begrijpelijk is. Zo kunnen zorgverleners betere zorg op maat leveren voor hun patiënten, en hebben patiënten beter inzicht in de behandelopties en in hun voortgang.

Doelen van ICT en toegankelijkheid

Uiterlijk zijn de volgende zaken gerealiseerd eind 2022:

 • Inrichtingsprincipes implementeerbaarheid voor dataverzameling en uitwisseling die in experimenten is onderzocht (POCI) en in concrete voorbeeldimplementaties (POCII) is aangetoond.
 • Ontwerpeisen voor generieke data-elementen - afgestemd op zorginformatiebouwstenen (ZIBs) - voor de (in lijn 1) ontwikkelde uitkomstensets.
 • Eenduidige datastructuur voor de opgeleverde ‘uitkomstbouwstenen’ / zorginformatiebouwstenen.
 • Terugkoppeling van patiëntgerapporteerde uitkomsten via Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) of ander communicatiekanaal naar patiënten.
 • Afsprakenstelsel met IT leveranciers om uitkomsten te kunnen extraheren uit systemen.
 • Loket voor IT / informatie / implementatievoorbereiding en ondersteuning voor zorgaanbieders en leveranciers (met veranderaanpak).
 • Inrichten beheer van technische standaarden van de uitkomstensets passend binnen het zorginformatiestelsel (Informatieberaad).
 • Bogen van uitwisseling uitkomstinformatie binnen traject “elektronische uitwisseling in de zorg”.

Digitaal beschikbaar

Om dit te bereiken schept de werkgroep de technische kaders en randwoordwaarden om klinische en patiëntgerapporteerde uitkomsten (PROMs) digitaal beschikbaar te maken. Hiermee ondersteunt de werkgroep de andere lijnen binnen het programma. De werkgroep sluit aan bij bestaande kwaliteitsregistraties en landelijke programma’s zoals MedMij, Registratie aan de Bron, VIPP en de commissie Van der Zande. Zo hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden.

Ondersteuning

Werkgroep lijn 4 ondersteunt vooral het werk dat plaatsvindt in de werkgroep van lijn 1. We maken zoveel mogelijk gebruik van de gegevens die al in het zorgproces worden vastgelegd. Omdat het programma als doel heeft om ”implementeerbare sets van uitkomstinformatie” (informatiepakketten) op te leveren, is een belangrijk onderdeel van lijn 4 het uitvoeren van een zogenoemde Proof of Concept (PoC). Dit betekent dat de informatiepakketten die zijn ontwikkeld, in de praktijk worden getoetst. Zo kunnen we bekijken welke aanpassingen er nodig zijn om tot (nog) betere en toegankelijke uitkomstinformatie te komen.

 

Het project ‘Samen Vooruitkijken’ van Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) maakt het beter mogelijk om uitkomstinformatie te gebruiken om samen te beslissen over behandelingen bij endeldarmkanker, via een dynamisch dashboard.

Op een dynamisch dashboard wordt deze informatie zo weergeven dat patiënten en hun zorgverleners die gemakkelijk kunnen gebruiken.

Het project ‘Samen Vooruitkijken’ is een samenwerking tussen:

Databureau MRDM is de ontwikkelpartner van dit project.

Dynamisch dashboard

‘Samen Vooruitkijken’ maakt het mogelijk om uitkomstinformatie te gebruiken voor het gesprek met de huisarts en de medisch specialist. Via een dynamisch dashboard kunnen zij uitkomsten vergelijken van soortgelijke patiënten bij verschillende behandelingen op basis van Real-World-Data. De opbrengsten van dit project worden vastgelegd in een handboek en een e-learning. Zo kunnen we de implementatie in andere ziekenhuizen stimuleren, en gebruik van het dashboard voor andere ziektebeelden.

Endeldarmkanker

Het dashboard wordt momenteel ontwikkeld voor patiënten met endeldarmkanker. Hiervoor gebruiken we data van de DCRA. Het gaat om een registratie van alle darmkankeroperaties in Nederland. Op basis van deze data maakt het dashboard bijvoorbeeld inzichtelijk welke complicaties er zijn opgetreden, hoe lang de opnameduur was, en of er binnen 90 dagen heropnames waren. Via filters kunnen de gegevens worden geselecteerd van de voor de patiënt relevante groep. Filteropties zijn onder meer:

 • leeftijd
 • geslacht
 • Body Mass Index (BMI)
 • fysieke conditie vóór de operatie
 • kenmerken van de tumor

Daarnaast toont het dashboard informatie uit vragenlijsten die patiënten zelf hebben ingevuld (PROMs).

Chirurgen, verpleegkundigen en patiënten hebben feedback gegeven op het concept-dashboard. Zo verbeteren we het dashboard doorlopend met inbreng vanuit verschillende perspectieven.

Implementatiehandboek

Naast de ontwikkeling van het dashboard, stellen we een implementatiehandboek op. Het implementatiehandboek licht het gebruik van het dashboard toe. Dit boek kan gebruikt worden door andere ziekenhuizen en voor uitbreiding naar andere ziektebeelden. Aan het eind van het project volgt een evaluatie.

Pilot

Tijdens een pilot testen we het dashboard en het handboek in ziekenhuizen. De pilot is gestart in oktober 2020. We onderzoeken de mogelijkheid om huisartsen in dit proces mee te nemen, door te bekijken of én hoe zij met de beschikbare uitkomstinformatie kunnen werken. Zo brengen we in kaart hoe en op welk moment de uitkomstinformatie het beste in het zorgproces kan worden opgenomen. En hoe die informatie in de spreekkamer zinvol kan worden ingezet.

Structurele en duurzame inbedding

Na dit project blijft het dashboard landelijk beschikbaar. Het dashboard wordt zo ingericht dat het ook voor andere ziektebeelden gebruikt kan worden. Het beheer van het dashboard wordt opgenomen in de DICA-cyclus. Zo is die cyclus verzekerd van een up-to-date dataverzameling, verwerking en rapportage van de samenwerking tussen arts en patiënt.

Vragen?

Heb je vragen over het project 'Samen Vooruitkijken'? Mirthe Groothuis is te bereiken via e-mail.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Afbeeldingen

Waarderen

Twitter

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.