Submenu

Samen beslissen bij trans mannen

Frederique Nagtegaal ♛ 19-10-2021
884 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

Gedeelde besluitvorming duurzaam inbedden in het behandeltraject voor transgender mannen: een digitaal zorgportaal dat het individuele pad van de patiënt volgt. Dat is het doel van dit project van Amsterdam UMC. Dit zorgportaal biedt gedoseerde informatie op de juiste plek en het juiste moment.

Daarnaast tonen dashboards klinische uitkomsten die kunnen helpen bij het maken van een operatiekeuze. Om samen beslissen te ondersteunen, worden keuzehulpen ontwikkeld. Deze keuzehulpen zijn een herziening van een eerder ontwikkelde keuzehulp.

Behandelopties trans mannen

Bij transgender personen komt de ervaren genderidentiteit niet overeen met hun geboortegeslacht. Dit heet genderincongruentie. Als dit leidt tot klachten, zijn er verschillende behandelingen mogelijk. Vaak is de meest effectieve behandeling het aanpassen van de lichamelijke geslachtskenmerken aan de ervaren genderidentiteit. Een traject duurt vaak meerdere jaren en kan bestaan uit hormoonbehandelingen en chirurgie. Er zijn veel verschillende opties en niet iedere transgender persoon wil hetzelfde.
Voor trans personen die zich identificeren als man (trans mannen) zijn borstoperaties, gynaecologische en genitale operaties de belangrijkste mogelijke chirurgische behandelingen.

Consequenties

De mogelijke operaties hebben consequenties voor het uiterlijk en het lichaamsbeeld. Maar er zijn ook gevolgen voor urologische en seksuele functies, vruchtbaarheid en de mogelijkheid kinderen te baren. Daarnaast hebben de opties verschillende risicoprofielen. Om die risico’s te verlagen en in aanmerking te kunnen komen voor de operaties, gelden een aantal vereisten (zoals niet roken). Er zijn er meerdere specialismen en type zorgverleners bij de behandelingen betrokken.

Behandelwensen

Behandelwensen van trans mannen kunnen sterk uiteenlopen. Uit recent onderzoek blijkt dat zowel trans mannen als zorgverleners behoefte hebben aan meer en betere informatievoorziening en gepersonaliseerde zorg. Momenteel ontbreken hiervoor de nodige hulpmiddelen. Voor trans mannen is het belangrijk een gevoel van autonomie over hun behandeling te hebben. Door samen met hun zorgverlener te beslissen over het behandeltraject - met de nodige en betrouwbare informatie voorhanden - krijgen patiënten meer vertrouwen in de gepastheid van hun behandelingen. Dat draagt bij aan autonomie en aan een goede kwaliteit van leven.

Doelen

  1. Samen beslissen wordt mogelijk gemaakt door een duidelijke inrichting van het digitale zorgportaal. Met de juiste informatie op het juiste moment. Dit is inclusief de ontwikkeling van geïndividualiseerde, datagedreven beslismomenten die passen bij leefstijl, opleidingsniveau en de gezondheidsvaardigheden van de individuele patiënt.
  2. Het bundelen van de bestaande en nieuwe uitkomstregistraties. Actuele uitkomstinformatie wordt teruggekoppeld naar het zorgportaal voor patiënt en zorgverlener.
  3. Implementatie en opschaalbaarheid faciliteren. Dit gebeurt door training van zorgprofessionals en educatie van trans mannen op het gebied van samen beslissen. Bij deze ontwikkeling wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om het gebruik van uitkomstinformatie uit te breiden naar centra waar transgenderzorg in de toekomst wordt geboden. Ook is het project opgenomen in het programma Waardegedreven Zorg van het Amsterdam UMC.

Onderdelen

Structuur van het zorgpad in het digitale zorgportaal
Doel: bestaand zorgpad inrichten in het digitale zorgportaal. De trans man en de zorgverleners worden samen door de verschillende stappen en keuzemomenten van samen beslissen geleid.

Content van het digitale zorgportaal
Doel: patiënten en zorgverleners begrijpelijke en toegankelijke informatie aanleveren ter ondersteuning van samen beslissen.

Uitkomsten
Doel: er wordt 1 complete uitkomstenset gecreëerd waarna dit in dashboards terug kan komen ter ondersteuning van samen beslissen.

Dashboards
Doel: dashboarding over uitkomsten voor patiënten en zorgverleners ter ondersteuning van het gesprek in de spreekkamer en samen beslissen.

Keuzehulpen
Doel: verdere ontwikkeling van de keuzehulp ter bevordering van de voorbereiding van het gesprek in de spreekkamer en het samen beslissen.

Opschaling
Doel: opschaling van het project naar andere centra waar in de toekomst genderbevestigende zorg geleverd wordt.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Neem contact op met Thomas van Vliet.

Afbeeldingen

Waarderen

Twitter

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.