Submenu

Bestaande tweedelijns keuzehulpen geschikt maken voor eerste lijn

Frederique Nagtegaal ♛ 25-11-2021
734 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

 • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
 • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

Het doel van het project is om huisarts, medisch specialist en patiënt structureel samen te laten beslissen in de curatieve zorgketen. Dit doen we door al bestaande tweedelijns keuzehulpen geschikt te maken voor de eerste lijn, en daarmee de transmurale toepassing.

Beter geïnformeerde patiënt

Patiënten aan het begin van de curatieve zorgketen al een keuzehulp aanbieden, zorgt voor een beter geïnformeerde patiënt en arts. En helpt bij het verminderen van onnodige verwijzingen of behandelingen. Samen beslissen in de keten draagt hierdoor bij aan doelmatige zorg en een hogere tevredenheid bij patiënten en artsen.

Doel

Met dit project willen we bevorderen dat patiënten al bij de huisarts bewust nadenken over de verschillende opties die mogelijk zijn. En over hun eigen wensen en voorkeuren.

Subdoelstellingen

 1. Aanpassen van bestaande keuzehulpen voor toepassing in de eerstelijnszorg en deze personaliseren met uitkomstinformatie uit bestaande registraties.
 2. Toepassing van de keuzehulpen in de eerste en tweedelijns zorgketen in 3 regio’s.
 3. Kennisdeling over de invloed van samen beslissen met keuzehulpen in de eerste en tweedelijns zorgketens.
 4. Borging van de structurele toepassing.

Resultaten

1) 6 publiekelijk beschikbare keuzehulpen, die in de eerste en tweede lijn toepasbaar zijn. Er is gekozen voor de volgende onderwerpen:

 • Keelamandelen volwassenen
 • Trommelvliesbuisjes
 • PSA-screening
 • Verzakking
 • Hevig menstrueel bloedverlies
 • Keelamandelen kinderen

Ze gaan uit van een werkdiagnose die in de eerste lijn gesteld wordt. Ze zijn gebaseerd op de informatiebehoefte van de patiënt op dat moment, de NHG-standaard, de handreiking, het gespreksmodel en verrijkt met uitkomstinformatie uit de relevante kwaliteitsregistraties.

2) Zodra de (werk)diagnose gesteld is, krijgt de patiënt via de huisartspraktijk de bijbehorende keuzehulp uitgereikt. De keuzehulpen worden ook beschikbaar gesteld op keuzehulp.info en thuisarts.nl. Na het doorlopen van de keuzehulp gaat de patiënt met de huisarts in gesprek welke behandeloptie het beste aansluit bij de eigen specifieke situatie. Op deze manier zijn zowel patiënt als huisarts zo vroeg mogelijk in de keten geïnformeerd, en nauw betrokken bij het besluitvormingsproces en van de voorkeuren van de patiënt. Gezamenlijk besluiten zij of aanvullend onderzoek en/of een verwijzing zinvol is.

3) Inzicht in de invloed van samen beslissen met keuzehulpen op patiënttevredenheid, behandelkeuzes en eventuele verschuiving van zorg tussen de eerste en tweede lijn.

4) Een borgings- en opschalingsplan voor de toepassing van samen beslissen in zorgketens.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Neem contact op met Michiel Hageman.

Afbeeldingen

Waarderen

Twitter

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.