Over ons

Kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg is een online leer- en samenwerkomgeving om uitkomstgerichte zorg in de praktijk brengen. Zo verbeteren we de medisch-specialistische zorg in Nederland door een behandeling te bieden die aansluit op de wensen van de patiënt: zorg op maat.

In 2024 krijgt het Programma Uitkomstgerichte Zorg een vervolg met focus op implementatie van uitkomstgerichte zorg. Er wordt momenteel hard gewerkt om het vervolg van het programma vorm te geven. Vragen over het Programma Uitkomstgerichte Zorg kun je stellen via uitkomstgerichtezorg@minvws.nl.

Voor wie?

Het Kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg is bedoeld voor zorgprofessionals en andere professionals, werkzaam bij instellingen binnen de medisch-specialistische zorg of bij patiëntenvertegenwoordigende organisaties. Dus bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen en beleidsadviseurs, maar ook professionals die zich bezighouden met ICT, financiën of personeelsbeleid en training.

Programma Uitkomstgerichte Zorg

Het Kennisplatform Uitkomstgerichte Zorg is ontstaan vanuit het Programma Uitkomstgerichte Zorg. Het platform zelf is in beheer van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Het sluit aan op de programmawebsite, door vooral het hóe te behandelen en te faciliteren.

De content op het platform komt samen met de partners binnen het Programma Uitkomstgerichte Zorg tot stand. Dit zijn: Patiëntenfederatie Nederland (PFN), Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Cookie-instellingen