Samen sturen: kiezen voor optimale depressiebehandeling

Frederique Nagtegaal ♛ 17-09-2021
2161 keer bekeken 0 reacties

Op deze pagina vind je alle praktijkvoorbeelden vanuit het Programma Uitkomstgerichte Zorg. Wil je een overzicht via de kaart, om praktijkvoorbeelden te vinden van specifieke zorgorganisaties? Klik dan op de blauwe knop 'Kaart'. Bekijk ook de ervaringsverhalen rond samen beslissen met uitkomstinformatie.

Stuur een praktijkvoorbeeld in!

Wil je anderen laten leren van jouw ervaring? Heb je zelf een praktijkvoorbeeld vanuit je organisatie, dat je wil publiceren op deze website? Vul dan het formulier in. Dit hoeven niet alleen succesverhalen te zijn, ook leermomenten zijn belangrijk.

In het project Samen Sturen van het UMCG wordt een lerend behandelkeuze-instrument I-SHARED geïmplementeerd. Op basis van individuele cliëntkenmerken en -voorkeuren geeft het instrument een overzicht van de huidige klachten en aanbevelingen van behandelopties voor cliënten met een depressie.

Thema/lijn

Samen beslissen

Organisatie

Universitair Medisch Centrum (UMC)

Aanpak

Keuzehulp

Specialisme

Psychiatrie

Behandelaren en cliënten bespreken het rapport en kiezen gezamenlijk voor de best passende behandeling.

Depressie

Jaarlijks krijgt 5% van de Nederlandse volwassen bevolking te maken met een depressie. Het recidiverende beloop en de suboptimale behandeluitkomsten zorgen voor een hoge ziektelast onder cliënten, en een grote impact op de gezondheidszorg. Er bestaan diverse evidence-based behandelingen van depressie. Maar elk van deze behandelingen is effectief voor ongeveer 30-40% van de cliënten. Doordat het beloop van cliënten in de ggz tijdens de behandeling gevolgd wordt met ROM-vragenlijsten, zijn uitkomsten van behandeltrajecten van grote groepen cliënten beschikbaar. Deze gegevens worden gebruikt in het I-SHARED instrument.

I-SHARED

Met slimme data-analytische methoden worden samengevoegde gegevens gebruikt om uitspraken te doen over de prognose van individuele cliënten, op basis van hun specifieke kenmerken. Deze gegevens worden samengevat in een I-SHARED-rapport. Dit rapport bevat een overzicht van de meest relevante informatie over de cliënt, op basis van de uitkomsten van de ROM-vragenlijsten die de cliënt voorafgaand aan de behandeling heeft ingevuld. Verder bevat het rapport een overzicht van potentieel succesvolle behandelopties voor de cliënt op basis van gegevens van eerder behandelde cliënten. Er wordt gekeken naar gegevens die vergelijkbaar zijn wat betreft symptomen, sociale rol functioneren, interpersoonlijk functioneren en leeftijd.

Samen beslissen met I-SHARED

Met de brede implementatie van I-SHARED stimuleren we het gezamenlijk beslissen over zorg. Hierbij wordt rekening gehouden met de klinische kenmerken en de voorkeuren en eerdere ervaringen van de cliënt. Het Samen Sturen-project heeft voor cliënten een toolkit Depressie beschikbaar gemaakt. Waarin onder andere de Keuzekaarten Depressie, om cliënten te informeren over de behandelmogelijkheden bij depressie. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met MIND. Deze toolkit is als hulpmiddel opgenomen binnen de landelijke Zorgstandaard Depressieve stoornissen. Daarnaast is er een I-SHARED rapport dat behandelaren en cliënten met een depressie kunnen gebruiken in de spreekkamer om samen te spreken over passende zorg voor de cliënt.

Betrokken partijen

Het project Samen Sturen is uitgevoerd door het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG, in samenwerking met het Rob Giel Onderzoekscentrum (RGOc, een samenwerkingsverband van 5 regionale GGZ-instellingen en het UCP), RoQua (ROM-applicatie) en MIND (landelijke koepel van GGZ-cliënten- en familieorganisaties).

De ontwikkeling van I-SHARED is onderdeel van het IMPROVE-project, gesubsidieerd door Stichting De Friesland. Met als doel het verbeteren van de doelmatigheid en kwaliteit van de Friese GGZ.

Ervaringsverhaal

Lees ook het ervaringsverhaal over dit project: Depressie te lijf met een therapie die helemaal bij je past.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Frederike Jörg.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Afbeeldingen

Waarderen

Twitter

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.