Submenu

Samen beslissen bij kinderen met psychische of aanhoudende lichamelijke problematiek

Wilmke Boersma 19-08-2022
941 keer bekeken 0 reacties

In Inzicht in uitkomsten stellen we landelijke implementeerbare sets vast van uitkomstinformatie voor Samen beslissen en Leren & verbeteren. De uitkomstinformatie bestaat uit klinische uitkomsten én uitkomsten die de patiënt rapporteert. Zowel aandoeningsspecifiek als generiek. Per aandoening zijn aandoeningsspecifieke werkgroepen geformeerd.

Generieke PROMs

Een werkgroep met gemandateerden van alle HLA-partijen en experts, heeft het Adviesrapport set generieke PRO(M)s opgesteld met de PROM-cyclus als uitgangspunt. Hierbij is aangesloten bij (inter)nationale initiatieven. Een aantal patiëntgerapporteerde uitkomsten is voor veel aandoeningen relevant, en met dezelfde generieke PROMs te meten. Met behulp van een handreiking generieke PROMs bieden wij ondersteuning bij het gebruik van generieke PROMs.

Doelen

 • Samen beslissen, waarbij de zorgverlener de individuele uitkomsten van de patiënt en landelijk verzamelde uitkomsten van vergelijkbare patiëntgroepen bespreekt om gerichter zorg op maat te kunnen bieden.
 • Leren & verbeteren, door de zorgverlener met spiegelinformatie van landelijk verzamelde uitkomsten van patiëntgroepen.
 • Keuzeinformatie over zorgaanbieder en voor zorginkoop, met spiegelinformatie van landelijk verzamelde uitkomsten.

Projectteam

Er is een projectteam ingericht om een uniforme werkwijze te borgen. De werkgroepen worden ondersteund door een technisch voorzitter, secretaris, methodoloog vanuit het Zorginstituut en een ICT-expert uit Nictiz. De werkgroepen bestaan uit mensen vanuit alle HLA-partijen. Eventueel sluiten nog inhoudelijk experts aan. 

Proces aandoeningsspecifieke werkgroepen

 1. Werksessie 1+2. Doel: afbakening aandoening via omschrijving van patiëntenpopulatie met in- en exclusiecriteria. 
 2. Werksessie 2+3+4. Doel: identificeren momenten waarop samen beslissen kan worden ondersteund met uitkomstinformatie en identificeren van Leer- en Verbeterhypotheses.
 3. Werksessie 4+5. Doel: identificeren van uitkomstdomeinen.
 4. Werksessie 6+7. Doel: nagaan welke meetinstrumenten (zoals PROMs) geschikt zijn voor gebruik bij de uitkomstdomeinen.  
 5. Werksessie 5+6+7. Ondersteuners werken een dataset uit behorende bij de set van uitkomstinformatie, gebaseerd op zorginformatiebouwstenen. Zodat ze geschikt zijn om te implementeren in alle EPD's. Het concept eindproduct gaat vervolgens een commentaarronde in. 
 6. Werksessie 8. De aandoeningswerkgroep verwerkt het commentaar tot een eindproduct.

Het doel van dit project is om de hulpvraag van kinderen met psychische problemen of aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) vanaf het begin samen met hen te begrijpen, en om samen te beslissen over wat er speelt.

In de hulpverlening voor kinderen met psychische klachten of aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) ontbreekt het aan het samen begrijpen vanuit het perspectief van de kinderen. Ook ontbreekt het vaststellen van persoonlijke doelen en een gezamenlijke taal om hierover te praten en om samen met kinderen beslissingen te nemen.

Het systeem van doorverwijzen is verkokerd, waarbij de nadruk ligt op het toekennen van de juiste, vaak medisch gedefinieerde diagnose. Er is beperkte samenwerking tussen hulpverleners, terwijl de problemen van kinderen vaak multifactorieel en complex zijn. Deze problemen kan de huisarts, jeugdarts, psychiater of kinderarts dus vaak niet alleen oplossen.

Doel

Het doel van dit project is om de hulpvraag van kinderen vanaf het begin samen met hen te begrijpen, en om samen te beslissen over wat er speelt en over hoe kinderen hun persoonlijke doelen het beste kunnen behalen.

Kinderen met psychische klachten of ALK maken met de hulpverlener in de eerste lijn (de huisarts, POH-jeugd, buurtteammedewerker of jeugdarts) een integrale analyse. De focus van deze analyse ligt op de persoonlijke doelen van de kinderen en op de mogelijkheden in hun eigen netwerk. De betrokkenen werken met dezelfde tools en taal om de integrale analyse tijdens de behandeling vast te houden, ongeacht waar in het netwerk het vervolg plaatsvindt.

Aanpak

In dit project werken we samen vanuit drie regio's in Utrecht, om samen begrijpen en beslissen met kinderen te versterken. Deze regio’s zijn Leidsche Rijn-Vleuten-de Meern, Utrecht Binnenstad en De Bilt. In deze regio's zijn meerdere huisartsenpraktijken betrokken. We werken ook samen met andere lokale partijen zoals de jeugdgezondheidszorg, buurtteams, specialistische GGZ in de wijk (KOOS, Spoor030), de kinderartsen in de tweede lijn en de kinderartsen en kinderpsychiaters in de derde lijn.

We kiezen voor een participatieve, actiegerichte aanpak, met een generiek plan. De plannen specificeren zich per regio door de inbreng van betrokkenen in de wijk, uit de doelgroep en professionals, en door regelmatig te evalueren en de aanpak aan te passen. Na het eerste jaar in de drie subregio's schalen we op naar uitbreiding binnen de subregio's en het opstarten in drie nieuwe subregio's. Hiervoor gebruiken we de tot dan toe ontwikkelde materialen in het project.

Resultaten

We willen de volgende resultaten realiseren:

 1. Een breed toepasbare werkwijze voor kinderen met psychische klachten of ALK in de eerste lijn, waarin ze direct meebeslissen. De bijbehorende integrale analyse kan het kind meenemen bij begeleiding in het sociale domein en op school, maar ook bij een eventuele verwijzing naar gespecialiseerde zorg.
 2. In de regio Utrecht maken 100 kinderen een integrale analyse met de hulpverleners in hun eigen zorgnetwerk (formeel en informeel).
 3. Verbetering van de aanpak, dankzij de samenwerking en input van kinderen, gezinnen en hulpverleners via scholingen en de vorm, om samen begrijpen en beslissen mogelijk te maken.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Karin Hagoort.

Afbeeldingen

Instructie netwerkintake

Waarderen

Twitter

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.