Submenu

Onderzoek naar kennisvragen uitkomstgerichte zorg: 6 projecten van start

Frederique Nagtegaal ♛ 26-01-2022
1275 keer bekeken 0 reacties

De Kennisagenda van het Programma Uitkomstgerichte Zorg bevat integrale kennisvragen voortkomend uit de thema's. Ze zijn bedoeld om werkzame bestanddelen van de huidige en toekomstige praktijken te onderzoeken. Beantwoording van de kennisvragen vindt plaats via kort-cyclisch toegepast onderzoek en systematisch literatuuronderzoek.

Kennisvragen

In het Programma Uitkomstgerichte Zorg is duidelijk geworden dat de partners van het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg (MSZ) niet alleen willen ontwikkelen. We onderzoeken ook de werkzaamheid van huidige en toekomstige praktijken. Dat doen we door antwoorden te zoeken op integrale kennisvragen, die voortkomen uit de 4 thema's en de Veranderaanpak. Deze vragen brengen we samen in de Kennisagenda, die nadrukkelijk gaat over toegepast onderzoek met een korte doorlooptijd. We onderzoeken bijvoorbeeld op welke manier we uitkomstinformatie het beste kunnen presenteren in de spreekkamer, om samen te kunnen beslissen wat voor de patient de beste behandeling is. 

Uitvoering

Een programmacommissie en een beoordelingscommissie voeren de Kennisagenda uit. De programmacommissie bestaat uit afgevaardigen van de HLA-partijen met procesbegeleiding, en ambtelijke ondersteuning vanuit de NFU. Deze commissie is verantwoordelijk voor:

 • het inventariseren van kennisvragen;
 • het prioriteren en vertalen naar een kennisagenda, en;
 • het bewaken van de samenhang met het programma Uitkomstgerichte Zorg.

Ook draagt de commissie zorg voor de planning en actualisatie van de Kennisagenda. De beoordelingscommissie is onderdeel van ZonMw. Deze commissie zet subsidieoproepen uit voor beantwoording van de kennisvragen, beoordeelt de aanvragen en kent middelen toe aan geselecteerde initiatieven (projecten). 

Systematisch literatuuronderzoek

Naast de Kennisagenda loopt momenteel een systematisch literatuuronderzoek naar de toegevoegde waarde van bestaande Uitkomstgerichte Zorg-praktijken. Via wetenschappelijk onderzoek van buitenlandse en Nederlandse literatuur, maken we een overzichtsartikel van de actuele stand van het werken met de principes van uitkomstgerichte zorg in Nederland. Het gaat om 4 reviews:

 1. de toepassing van PROMS in het klinisch proces in het bereiken van betere uitkomsten;
 2. organisatie van zorg;
 3. kosten & bekostigen, en;
 4. leren & verbeteren. 

Het resultaat van het onderzoek is een rapport met een overzicht van beschikbare kennis over werking, effecten, structuren en randvoorwaarden bij de invoering van uitkomstgerichte zorg (UZ). Deze resultaten moeten bijdragen aan het stimuleren en motiveren van zorgprofessionals voor het werken volgens UZ. Maar ook aan het faciliteren van de implementatie van het programma. Kennishiaten die mogelijk relevant zijn voor de Kennisagenda, voegen we toe in de eerste en tweede tranche in 2021.

Het is nog onduidelijk in welke mate de medisch-specialistische zorg al werkt met uitkomstinformatie, en wat hierin goed gaat en wat beter kan. ZonMw financiert daarom 6 onderzoeksprojecten op het gebied van inzicht in uitkomsten.

Kennisvragen

Met uitkomstinformatie kunnen zorgprofessionals beter samen beslissen met patiënten over de behandeling. Daarnaast kunnen zorgprofessionals en -organisaties leren van en verbeteringen doorvoeren op basis van uitkomstinformatie. Daarom richten de projecten zich op het beantwoorden van kennisvragen zoals:

 • wat gebeurt er al op het gebied van uitkomstinformatie in de medisch-specialistische zorg?
 • wat zijn daarin succes- en faalfactoren en welke aanbevelingen volgen hieruit?

Projectonderwerpen

 1. Datagedreven narratieve ervaringen ter ondersteuning van het terugkoppelen van patiënt-gerapporteerde uitkomsten in de dagelijkse klinische oncologische praktijk
  Onderzoek naar de toevoeging van ervaringsnarratieven aan patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten, om samen beslissen te bevorderen op basis van uitkomstinformatie.
  Kelly de Ligt - Nederlands Kanker Instituut | Antoni van Leeuwenhoek
   
 2. Van informeren naar samen beslissen: proeftuin multipele sclerose
  Onderzoek naar bevordering van samen beslissen - in plaats van alleen informeren - op basis van uitkomstinformatie bij patiënten met multipele sclerose.
  Olga Damman - Amsterdam UMC
   
 3. Samen beslissen voor iedereen met consultkaarten-in-beeld (begrijpelijke keuze-informatie in woord en beeld)
  Gebruik van consultkaarten met begrijpelijke teksten en plaatjes over ziekte en behandelopties, voor meer samen beslissen bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.
  Gudule Boland - Pharos | Expertisecentrum Gezondheidsverschillen
   
 4. Patiëntparticipatie bij de selectie van uitkomstindicatoren: gebeurt het in de praktijk en wat is de impact op de bruikbaarheid van de uitkomstinformatie?
  Onderzoek naar patiëntparticipatie bij selectie van uitkomstindicatoren en het ontwikkelen van een draaiboek voor patiëntparticipatie voor de dagelijkse zorgpraktijk.
  Jet Westerink - St. Antonius Ziekenhuis
   
 5. Uitkomstinformatie voor kwaliteitsverbetering
  Specialismen en ziekenhuizen handvatten bieden om effectief gebruik te maken van uitkomstinformatie door het HOME-model uit de hartzorg zorgbreed in te zetten.
  Dennis van Veghel - Nederlandse Hart Registratie
   
 6. Uitkomstinformatie in de dagelijkse zorg: van verzamelen naar gebruiken
  Evaluatie van het gebruik en de meerwaarde van toepassingen van patiënt- en uitkomstinformatie voor patiënten na een beroerte, en patiënten met hand- en polsaandoeningen.
  Ruud Selles - Erasmus MC

De projecten starten uiterlijk 1 maart 2022 en hebben een looptijd van 1 jaar.

Programma Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg

Deze projecten ontvangen financiering vanuit het programma Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg van ZonMw. Dit programma komt voort uit het programma Uitkomstgerichte Zorg van het ministerie van VWS. In het VWS-programma zijn door betrokken partijen in de hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg (HLA-MSZ) 4 ontwikkellijnen geformuleerd:

Deze 4 doelen roepen een aantal vragen op, die door de HLA-MSZ-partijen op een rij zijn gezet. Het programma Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg richt zich op het beantwoorden van die vragen.

Meer lezen?

 

Afbeeldingen

Waarderen

Twitter

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.