Submenu

Samen beslissen in de GGZ via Routine Outcome Monitoring

Frederique Nagtegaal ♛ 19-10-2021
2142 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

 • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
 • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

Doel van dit project van SynQuest was om samen beslissen met Routine Outcome Monitoring (ROM) door te ontwikkelen en op maat te implementeren. Zodat deze aanpak beter past bij specifieke doelgroepen in de ggz-keten. Brede inzet van ROM maakt het mogelijk om meer patiënten te bereiken.

Samen beslissen in de GGZ

Patiënten geven aan dat samen beslissen in de ggz nog niet vaak genoeg gebeurt. Onderzoeksresultaten zijn hoopvol en veel behandelaars, patiënten en hun naasten vinden samen beslissen belangrijk. Het is niet aangetoond dat deze werkwijze extra tijd kost. Maar samen beslissen vraagt een andere rol van behandelaars én patiënten (en hun naasten). En dat blijkt niet eenvoudig. Uitkomstinformatie, verkregen via Routine Outcome Monitoring (ROM), kan hierbij helpen. Binnen ggz-instellingen bestaat al enige jaren een ROM-infrastructuur, die daarvoor gebruikt kan worden.

Gebruiken van uitkomsten met ROM

SynQuest is een landelijk samenwerkingsverband van 10 geïntegreerde ggz-instellingen. Het richt zich op betekenisvol gebruik van ROM en stimuleert de leer- en verbetercyclus hiermee. Met ROM wordt periodiek via vragenlijsten feedback verkregen over aard en ernst van de problematiek en behandelvoortgang. Deze feedback is betekenisvol voor patiënten (en hun naasten) en behandelaars bij samen beslissen over behandelkeuzes in de ggz-keten:

 • als ROM goed is ingebed in verwijs- en behandelprocessen; én
 • bij gebruik van passende meetinstrumenten samen met de cliënt.

Veel aandacht

Er is de laatste jaren veel aandacht geweest voor ROM als instrument voor externe verantwoording. Dit leverde vooral algemene uitkomsten op, zonder specifiek nut voor de patiënt of behandeling. Daardoor kreeg ROM een negatief imago en gebruikten patiënten en behandelaars ROM-uitkomsten nog maar weinig.

Doel

Doel van dit project was de generieke aanpak van samen beslissen met ROM door te ontwikkelen en op maat te implementeren. Hierbij is voortgebouwd op landelijke initiatieven (Doorbraak ROM 2014-2016, ZiN 2016-2018) en bevindingen uit promotieonderzoek (Metz 2018). Door ROM toe te spitsen op specifieke doelgroepen in de ggz-keten en op brede schaal in te zetten, kunnen meer patiënten op een passende wijze bereikt worden.

Speerpunten

Dit project omvatte acht deelprojecten van SynQuest-leden met de volgende speerpunten.

 1. Gespreksmodel samen beslissen met ROM per doelgroep specificeren en personaliseren.
 2. Verrijken van informatie uit ROM met inhoudelijke gegevens over proces en behandeling.
 3. Ervoor zorgen dat patiënten ROM (zelfstandig) kunnen gebruiken als informatiebron voor samen beslissen in verschillende behandelfases.
 4. Informatie uit vragenlijsten gebruiken bij samen beslissen over verwijzing naar de ggz.

Samenhang

Deze vier doelen zijn niet los van elkaar te zien. Om ROM-uitkomsten te gebruiken bij samen beslissen (doel 1) moeten behandelaars én patiënten (en hun naasten) de informatie kunnen begrijpen en ROM-uitkomsten kunnen interpreteren (doel 3). Dit luistert nauw, want de problemen van patiënten in de specialistische ggz zijn ingewikkeld. Vaak hebben ze meerdere klachten (co-morbiditeit) op diverse levensgebieden, en daarom betreffen uitkomsten niet alleen klachten, maar ook functioneren en herstel. Losstaande uitkomsten hebben geen betekenis, maar moeten worden gecombineerd met informatie over patiëntervaringen, ingezette behandelingen of resultaten uit (eerdere) behandelingen (doel 2). ROM-uitkomsten en informatie uit (eerdere) behandelingen spelen ook een rol bij verwijzing, overdracht en vervolgkeuzes over passende behandelingen (doel 4).
 

Deelnemende GGZ-instellingen

De deelnemende instellingen in dit project waren samenwerkende organisaties via SynQuest, gericht op patiëntengroepen in de curatieve ggz-keten. Zoals depressie, angst-, persoonlijkheids-, eetstoornissen, aanhoudende lichamelijke klachten, somatische-psychiatrische comorbiditeit, verslaving, autisme en de leeftijdsgroep senioren. De deelnemers waren:

 • Amsterdam UMC locatie VUMC-GGz InGeest
 • GGz inGeest
 • GGZ Delfland
 • GGZ Rivierduinen
 • GGZ Noord-Holland Noord
 • Emergis
 • GGz Breburg
 • Dimence Groep

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Neem contact op met Monique van Bueren of Margot Metz.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.